Emelőgép ügyintézéskor

• A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendelet alapján, elvégezzük a használatba vétel előtti munkabiztonsági ellenőrzéseket, az üzembe-helyezési eljárásokat.

• Elkészítjük a vállalat gépi hajtású emelőgépeinek időszakos
vizsgálatának éves ütemtervét.

• Elkészítjük és ellenőrizzük az ütemtervben előírt szerkezeti vizsgálatok végrehajtását.

• Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a vállalat emelőgépeinek műszaki állapotát. A nem megfelelő műszaki állapotú emelőgépek üzemelését leállíthatjuk.

• Az új, a javítás utáni és fővizsgálatok alkalmával megfelelőnek minősített emelőgépek üzemeltetését engedélyezzük.