Építkezések alkalmával

A koordinátor feladata 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelete alapján az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:

• A meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és – amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges – a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák;

• Indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez,

• Meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;

• Gondoskodni kell az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről,

• Az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárulásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;

• Meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;

• Meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;

• Rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;

• Biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevétel.